BEZPIECZNI Z MAŁYM MISIEM

 „Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności,
i gwarancję jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Jedna z podstawowych potrzeb człowieka…”

Leluki Żółte przez cały tydzień realizowały zadania z ogólnopolskiego  projektu”Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”. Pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa,filmy edukacyjne i zdjęcia pomogły dzieciom zrozumieć jak ważne jest przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa. Dzieci dostały odblaski, poznały zadania Policjanta,Strażaka i Ratownika Medycznego.