“KOZIOŁEK MATOŁEK”

15.09.2020

Nasze przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Idź ty lepiej, Koziołeczku szukać swego Pacanowa”. Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej oraz wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Wiele z rodziców na pewno pamięta przygody Koziołka Matołka, dlatego wartościowe bajki należy przekazywać dalszym pokoleniom, aby zostały zapamiętane przez lata!

W każdym miesiącu, od września do czerwca, będziemy realizować jakieś zadanie. W tym miesiącu każda z grup już je zrealizowała, dlatego możemy zaprezentować jego efekty. Przedszkolaki zapoznały się z postacią Koziołka Matołka, dowiedziały się kto to jest pisarz i rysownik, stworzyły wspólnie jakiś element do plakatu oraz utworzyły kącik o głównym bohaterze, który znajduję się w sali Leluków Turkusowych. Pani Agnieszka i pani Karolina są odpowiedzialne za ten projekt, dlatego wszystkie nasze realizację będziemy publikować w zakładce LELUKÓW Turkusowych.