Pierwszy tydzień w Nowym Roku !

04-08.01.2021

W tym tygodniu z Lelukami Turkusowymi  posta­no­wiliśmy wyko­nać kalen­darz, z podzia­łem na pory roku, gdzie umie­ściliśmy infor­ma­cję o swoich uro­dzi­nach. Dzięki takiemu kalen­da­rzowi nie zapo­mnimy o żad­nych

uro­dzi­nach :).