PROJEKT “Piękna nasza Polska cała” – pieczenie chleba

16.10.2020 r.

W piątek 16.10.2020 r. w ramach projektu „Piękna nasza Polska cała” Leluki Niebieskie piekły chleb z okazji Święta Chleba. W trakcie zajęć dzieci kształtowały swoje praktyczne umiejętności kulinarne. Ponadto przedszkolaki doskonaliły umiejętność planowania i organizowania swoich działań, rozwijały  swoją kreatywność, sprawność manualną, a także  kształtowały umiejętności współpracy w grupie, czerpanie radość ze wspólnego gotowania  oraz doskonalenie  umiejętność samodzielnego przygotowywania prostych potraw.