Przestrzeganie zasad i szacunek do swoich rówieśników

05.02.2020

W przedszkolu Nasze Leluki stają się częścią grupy, która funkcjonuje na określonych zasadach by każdy był równy i sprawiedliwie traktowany. Dzieci uczą się przestrzegania zasad, szanowania drugiego człowieka i niesienia pomocy innym. Realizują projekt „Jestem koleżeński” do Naszym przedszkola został zaproszony tata Naszego starszego kolegi, Pan Mamed. Chcieliśmy przekazać dzieciom wiedzę na temat ustalonych zasad, dyscypliny i szacunku dla innch, które towarzyszą nam na każdym kroku Naszego życia.