SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM

11.02.2020

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest przekazywanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań oraz zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu na każdym etapie edukacji dzieci. W celu podniesienia wiedzy oraz umiejętności dzieci w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w naszym przedszkolu realizowaliśmy szereg zajęć i pogadanek na ten temat.Dzisiejszy nasz gość – Pan Rafał -STRAŻAK,pomógł nam zdobyć potrzebną  wiedzę na temat bezpieczeństwa.Dzieci poznały trudną i odpowiedzialną pracę strażaków.Przedszkolaki wiedzą już, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również udzielają pierwszej pomocy np.: przy wypadkach drogowych, powodziach. Dzieci utrwaliły numery alarmowe, dowiedziały się, jakie informacje powinna podać osoba, która telefonuje z prośbą o pomoc. Dzieci są bardzo spostrzegawcze i na podstawie obserwacji, same dostrzegły jakie cechy charakteru i umiejętności powinna posiadać osoba, która chce być strażakiem.