“Twórczość plastyczna w Lelukach Czerwonych”

20.12.2020r.

Zajęcia plastyczne budzą zainteresowanie dziecka, kształtują umiejętności plastyczne. Wyzwalają one ekspresję dziecka, rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę we własne siły, pobudzają one rozwój umysłowy i emocjonalny. Leluki Czerwone w tym tygodniu były w temacie rodziny i jedną z form realizowania tematu były zajęcia plastyczne. Ich celem było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci oraz możliwości twórczych w trakcie różnorodnych działań plastycznych. Niezmiernie ważna jest własna twórczość, gdyż jest źródłem dobrej zabawy, podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej go rzeczywistości. Udział dziecka w zajęciach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności i pomysłowości. Leluki Czerwone doskonaliły przy okazji sprawność manualną i rozwijały wyobraźnię poprzez wykonywanie ciekawych prac różnymi technikami plastycznymi. Prace mogą Państwo podziwiać w naszej galerii prac.