BEZPIECZEŃSTWO NA ULICY 

05-09.09.2022r.

Leluki Turkusowe w tym tygodniu omawiały zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po ulicy i chodniku. Dzieci nauczyły się znaczenia kolorów sygnalizacji świetlnej, poznały podstawowe znaki drogowe i sposób prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. W trakcie zajęć dzieci obejrzały film edukacyjny, dzięki któremu przedszkolaki poznały zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na ulicy. Dzieci rozwijały także ogólną sprawność ruchową z wykorzystaniem różnorodnych zabaw ruchowych.