Program i oferta

Gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa, tworząc przyjazną atmosferę i ćwicząc jednocześnie umiejętności życiowe. Chcemy aby przedszkole wyposażyło dzieci w wiedzę i umiejętności, które potrzebne są we współczesnym świecie.

przeglądaj

Nowatorski program

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego ustaloną przez MEN oraz nowatorski program dla przedszkoli Zabawy FundaMentalne oparty o współczesną wiedzę o mózgu oraz na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Jak wskazują badania 50% możliwości mózgu człowiek może rozwinąć tylko do 5 roku życia – to dlatego okres wczesnego dzieciństwa jest tak ważny w rozwoju dziecka. Rodzice otrzymują informacje na temat wrodzonych talentów i zdolności dziecka oraz zbiór pomysłów, jak je rozwinąć.

Co nas wyróżnia?

Nowoczesne wyposażenie

Bezpieczny plac zabaw, trawiasty teren do zabaw i gier ruchowych oraz zielony ogródek do zabaw badawczych w malowniczej scenerii.

Rozwijanie myślenia

Stymulowanie twórczości, w tym twórczego myślenia jest koniecznością naszych czasów i przygotowuje dziecko na wyzwania XXI w.

Indywidualne programy

Indywidualne programy wspierają rozwój dziecka poprzez wykorzystanie jego wrodzonych predyspozycji i zdolności.

Nowatorskie metody

Uczymy poprzez ruch i zabawę. Stosujemy skuteczne i nowoczesne metody edukacyjne z korzyścią dla dziecka i rodzica.

Nowoczesne wyposażenie

Przedszkole dysponuje nowoczesnym wyposażeniem starannie dobranym do poszczególnych grup wiekowych i służącym dziecięcemu rozwojowi. W trosce o bezpieczeństwo dzieci wszystkie materiały użyte do wykończenia sal przedszkolnych posiadają certyfikaty, a pomoce dydaktyczne i zabawki odpowiednie atesty. Pomieszczenia zostały tak zaprojektowane, aby ograniczyć w nich liczbę rozpraszających dzieci kolorów i wzorów oraz żeby zapewnić dzieciom odpowiednią tj. przyjazną i estetyczną przestrzeń do nauki i zabawy. Większość zabawek, gier i pomocy dydaktycznych jest wykonanych z drewna zapewniającego bezpieczeństwo, przyjemność i estetykę korzystania.

Rozwijanie twórczego myślenia

W dynamicznie rozwijającym się świecie dziecku potrzebna będzie umiejętność szybkiego przystosowania się do zmian oraz logicznego i twórczego myślenia, które jest jednym ze sposobów samorealizacji i sprzyja osiąganiu sukcesów. Wiek przedszkolny (m.in. szybkie tempo rozwoju dziecka oraz dociekliwość i ciekawość świata) to okres, gdy dziecko jest szczególnie chłonne i podatne na rozwijanie tych umiejętności. Rozwijanie takich umiejętności jak: logiczne myślenie, twórcze rozwiązywanie problemów, kreatywność, współpraca w zespole, odwaga w podejmowaniu wyzwań  i  kierowanie emocjami umożliwia dziecku osiągnięcie sukcesu w życiu codziennym, w przedszkolu, a potem w szkole i w pracy.

Indywidualne programy

Każde dziecko rozwija się inaczej i w innym tempie dlatego też każdy wychowanek na podstawie wnikliwej obserwacji oraz rozmów z rodzicami ma ustalony indywidualny program stymulowania wszechstronnego rozwoju  z uwzględnieniem wspierania  indywidulanych predyspozycji, zainteresowań, zdolności i talentów. Nasi nauczyciele wykorzystują predyspozycje, zdolności i umiejętności dzieci zarówno do rozwijania ich talentów, jak i wzmacniania słabszych stron. Diagnozujemy umiejętności i kompetencje dzieci oraz monitorujemy ich rozwój przy czynnej współpracy z rodzicami.

Nowatorskie metody

Naszą edukację oparliśmy na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera. Zakłada ona, że każdy człowiek jest zdolny, wyjątkowy i posiada własny, niepowtarzalny profil inteligencji, który może rozwijać w ciągu całego życia. Gardner wyróżnia osiem rodzajów inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, ruchową, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, interpersonalną. Nasze programy m.in. Zabawy FundaMentalne, autorski program warsztatów literackich oraz badawczych (projekty badawcze) zostały dobrane i opracowane w taki sposób, aby umożliwić dzieciom wzmacnianie wszystkich typów inteligencji. Stosując tę teorię wykorzystujemy w edukacji nowoczesne metody i formy pracy uwzględniające właściwości rozwojowe dziecka oraz jego potrzeby i możliwości. Dbamy o rozwój dzieci w obszarze wiedzy, emocji, relacji społecznych i aktywności fizycznej. Temu m.in. służy też metoda projektów badawczych, zakładająca, że zdobywanie wiedzy przez małe dzieci jest czymś naturalnym, spontanicznym i samodzielnym. Dzieci mają okazję wykazania się inicjatywą, kreatywnością, pomysłowością w rozwiązywaniu problemów, ale uczą się też poczucia odpowiedzialności, współpracy, wyrażania własnych opinii i słuchania innych. 

ZAPISY

Zapewnij swojemu dziecku najlepszy start!

Dołącz do nas i pokaż swojej pociesze, jak wspaniałe może być odkrywanie świata. Wszak odkrywać to znaczy widzieć to samo, co wszyscy i myśleć, jak nikt dotąd nie myślał. 

Program i oferta

Przedszkole

Do Przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 lat. Przedszkole w ciągu całego roku jest czynne w godzinach 7.00-17.30. Obok bogatego programu nauczania, zawartego w czesnym Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z szerokiej oferty zajęć dodatkowych: sportowych, tanecznych, warsztatów z klocków konstrukcyjnych „Robolandia”.

Z

Czesne obejmuje

• codzienne zajęcia edukacyjne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego (edukacja: językowa, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, artystyczna, zdrowotna)
• kompleksowy program wszechstronnego rozwoju dziecka „Zabawy FundaMentalne”
• zajęcia muzyczno-rytmiczne z choreografią taneczną
• gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korektywy
• spotkania z Panią Muzyką – koncerty muzyków z Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie)
• język angielski
• spektakle teatralne
• autorski program warsztatów literackich
• warsztaty badawcze – „Laboratorium przyrodnicze pod chmurką”
• wstępną diagnozę logopedyczną na początku roku szkolnego
• okolicznościowe imprezy i spotkania tematyczne odbywające się w przedszkolu (np. bale, festyny, spotkania z ciekawymi gośćmi)
• wycieczki edukacyjne (np. lekcje muzealne, galerie)
• warsztaty kulinarne „Leluki na tropie smaków”

Dodatki w cenie

• materiały plastyczno-konstrukcyjne
• upominki okazjonalne, dyplomy
• zakup produktów i artykułów na warsztaty z dziećmi

Opłaty

• wpisowe (jednorazowe): 450 zł
• czesne za miesiąc: 680 zł
• dzienna stawka żywieniowa: 20 zł

Wyżywienie

W ramach codziennego wyżywienia oferujemy dzieciom smaczne i urozmaicone trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad oraz podwieczorek). Posiłki dostarczane są przez wyspecjalizowaną firmę cateringową i serwowane w określonych godzinach. Wspólnie dbamy o jakość posiłków – spełniają wszystkie normy w zakresie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. Dbając o kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych realizujemy różnorodne programy dotyczące prawidłowego odżywiania oraz zachęcamy dzieci do jedzenia i do próbowania nowych dań, aby odkrywały bogactwo smaków.

Dodatkowo płatne

• indywidualne zajęcia logopedyczne
• ubezpieczenie od NNW
• zajęcia z piłki nożnej
• zajęcia taneczne
• zajęcia z robotyki „Robolandia”
• zajęcia Gimnastyka Smyka

Autorski program kształcenia

Nauka przez zabawę

Dzieci uczą się najlepiej tego, czego doświadczają wszystkimi zmysłami.  Aby nauczyć się czegoś szybko i efektywnie, trzeba to zobaczyć, usłyszeć i poczuć. Dlatego też w atmosferze radosnej zabawy oferujemy naszym maluchom interesujące zajęcia w przedszkolu i poza jego budynkiem traktując cały świat jako źródło wiedzy, zdobywania doświadczeń i umiejętności.

w

Kreowanie kluczowych umiejętności

Współdziałając z rodzicami chcemy w naszych wychowankach wzbudzać ciekawość poznawczą, uczyć je aktywnej postawy odkrywcy i motywować do eksplorowania otaczającego świata. Pragniemy wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności kluczowe dla jego rozwoju oraz skutecznego przygotowania go do szkoły i życia dorosłego – tak, aby mogły odnieść sukces w ciągle zmieniającym się świecie.

Kształcenie umiejętności życiowych

• poczucie własnej wartości i pewności siebie
• twórcze rozwiązywanie problemów
• rozwijanie własnych zainteresowań i talentów
• porozumiewanie się/skuteczne komunikowanie
• odpowiedzialność za własne działania, uczenie się szacunku i tolerancji
• współpraca w zespole
• radzenie sobie z sukcesami i porażkami

Indywidualna opieka

W trosce o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka diagnozujemy umiejętności i kompetencje dzieci oraz monitorujemy ich rozwój przy czynnej współpracy z rodzicami. Patrzymy na dziecko indywidualnie, bo każde ma podwaliny talentu, zdolności, predyspozycji czy umiejętności. Wskazujemy na jego mocne strony, gdyż wtedy u dziecka ma szansę wykształcić się prawidłowa samoocena.

Współpraca z rodzicami

W świecie Leluków panują przyjazne relacje między społecznością przedszkolną – dziećmi, rodzicami i nauczycielami – sprzyjające właściwej przyjaznej atmosferze. Zachęcamy do współpracy nie tylko rodziców, ale również babcie i dziadków, których życiowe doświadczenie może być dużym wsparciem dla rodziny.  Rodzice i nauczyciele współdziałają jako sprzymierzeńcy dla dobra dziecka. Pełnimy rolę wspomagającą w procesie wychowawczym – doradzamy i sugerujemy, ale nie narzucamy szanując prawo rodzica do bycia pierwszym i najważniejszym nauczycielem na świecie swojego dziecka.

W ramach współpracy z rodzicami oprócz kontaktów indywidualnych proponujemy m.in.:

• program adaptacyjny „Radosny Przedszkolak”
• uroczystości i imprezy przedszkolne
• warsztaty rodzinne – zajęcia otwarte
• konkursy rodzinne
• spotkania, prelekcje, wykłady ze specjalistami
• spotkania i zajęcia prowadzone przez rodziców lub dziadków (opowiadanie o swojej pasji, ciekawym zawodzie, przygodzie lub ulubionej książce z dzieciństwa)
• wspólne imprezy rekreacyjne np. rajd rowerowy, podchody itp.

Wszelkie informacje, ogłoszenia i przypomnienia dla rodziców wysyłane są drogą elektroniczną pod wskazany przez nich adres e-mail.

Odwiedź nas

Przedszkole mieści się w magicznym, bajkowym miejscu pośród drzew i zieleni, w pobliżu centrum miasta. Graniczy z lasem miejskim, parkami okalającymi Starówkę i jej zabytki. Za oknem rozciąga się malowniczy widok na jezioro Długie. Przedszkole dysponuje nowoczesnym wyposażeniem, starannie dobranym do poszczególnych grup wiekowych, służącym dziecięcemu rozwojowi. Do dyspozycji dzieci są 4 sale zajęć z łazienkami, sala gimnastyczna oraz pokój do indywidualnej pracy z dzieckiem.