Nauczyciele

Nasze motto to: PASJA + WIZJA + DZIAŁANIE = SUKCES

przeglądaj

O nas

W Lelukach nauczyciel pełni rolę inspiratora i twórczego doradcy, który swoją pasją m.in. motywuje dzieci do działania, inspiruje do nowych pomysłów, dodaje pewności siebie oraz wspiera w przeżywaniu sukcesów i niepowodzeń. Jest przewodnikiem dziecka, który prowadzi je do świata wartości. Tworzymy środowisko, które umożliwia najbardziej skuteczną naukę poprzez zabawę, poprzez budowanie wzajemnego zrozumienia oraz rozwijanie wiary we własne możliwości. Stosujemy nowoczesne metody i formy pracy uwzględniające właściwości rozwojowe dzieci oraz ich potrzeby i możliwości.  Tak, aby mogły poszerzać oraz zdobywać nową wiedzę i umiejętności, rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i talenty. Zwracamy uwagę na atrakcyjność prowadzenia zajęć, które muszą uczyć przez zaciekawienie i zabawę. Dużą rolę przywiązujemy do rozwoju osobistego naszego personelu. Nauczyciele – refleksyjni praktycy dysponują wiedzą i umiejętnościami, które cały czas doskonalą wychodząc na przeciw potrzebom dzieci i przedszkola. Uczestniczą m.in. w szkoleniach z zakresu rozwijania kreatywności i twórczego myślenia dzieci.

Marzena Berezecka

Dyrektor Przedszkola

Jeśli jak najwcześniej będziemy przekonywać dziecko, że: ,,Uczenie się jest najwspanialszą i dającą najwięcej radości grą na świecie” (cyt. Glenn Doman), to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że przejdzie ono przez życie wierząc, że warto w tę grę grać. Chcemy, naszym przedszkolakom rozpalić w sercach i umysłach radość z odkrywania świata. Chcemy, aby poszły w świat z silnym poczuciem własnej wartości i pewności siebie. Żeby miały odwagę, szacunek i tolerancję dla innych i żeby były odpowiedzialnymi i mądrymi ludźmi.

Karolina Rostocka

Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy
pisać.”- Peter Rosegger

Praca z dziećmi to nie tylko zwykły zawód,
a wielka odpowiedzialność i pasja. Staram się być dla nich przyjacielem,
wsparciem i rozwijać dzięki wspólnej zabawie, zarówno na drodze
emocjonalnej jak i intelektualnej.

Iwona Wyralska

Praca w zawodzie jest jednym z najlepszych wyborów życiowych, jakie podjęłam – to moja pasja i powołanie. By być nauczycielem nie wystarczy przygotowanie metodyczne. Pożądanymi cechami nauczyciela są: cierpliwość, „mądra rezerwa”, panowanie nad sobą, spokój, skromność oraz odpowiedzialność za rozwój dziecka. W procesie dążenia do samodzielności i niezależności, dziecko przez cały czas doświadcza własnej niezręczności, słabości, niemocy, braku doświadczenia. Naszym zadaniem jest wesprzeć dziecko, ale rozsądnie, respektując jego prawo do samodzielności, w myśl próby wypowiedzianej do dorosłego „Pomóż mi samemu to zrobić”.

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać – a zrozumiem i rozwinę skrzydła.” – Konfucjusz

Natalia Stań

Pracowałam już w kilku miejscach, jednak nic nie daje mi takiej satysfakcji jak praca z dziećmi. Ich energia i pomysłowość pobudzają nas do działania, jest to pewnego rodzaju wyzwanie dla nauczyciela. Ważnym elementem jest również otoczenie troską i opieką takiego malucha, aby czuł ciepło i nie bał się otwierać na nieznane. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi nauczyło mnie, że zawsze musimy być przygotowani na wszystko – dzieci bardzo lubią zaskakiwać, a zatem przyjmuję wyzwanie!.

“Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” – Benjamin Franklin

Kamila Pruchnicka

“Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil” (Janusz Korczak).

Takim nauczycielem chcę być dla swoich wychowanków, być dla nich przewodnikiem, nieść pomoc kiedy jej potrzebują. Chcę, aby dzieci uczyły się życia w sytuacjach naturalnych, codziennych; tłumacząc im co jest dobre a co złe; podsuwając pomysły, które posłużą do rozwiązania zagadnienia; dając przykład. Pragnę, aby dzieci wkraczały na kolejne etapy edukacji pełne wiary we własne siły i możliwości, wyposażone w bagaż doświadczeń.

Iwona Sajnóg

Dzieci rodzą się ciekawe świata, jako urodzeni badacze są wyposażone w narzędzia niezbędne do jego odkrywania. Rolą nauczyciela jest inspirowanie dzieci do poszukiwania odpowiedzi na pojawiające się pytania, rozpalanie dziecięcej ciekawości i wspieranie wysiłków w pokonywaniu pojawiających się trudności.

Oprócz inspirowania dziecięcych poszukiwań nauczyciel powinien zadbać o atmosferę budującą poczucie bezpieczeństwa, zaufania i wzajemnego szacunku. Wtedy lepiej pracuje mózg! Jeśli do tego wszystkiego dodamy dobrą zabawę, sukces murowany – szczęśliwe dzieci szybciej się uczą.

Paula Kalczuk

Okres przedszkolny jest jednym z najważniejszych w życiu dziecka. To właśnie w tym czasie małe pociechy rozwijają się najszybciej pod względem emocjonalnym, poznawczym i społecznym. Doświadczanie przez zabawę to najlepszy sposób, aby rozwinąć w dziecku każdą z tych sfer. Dzieci są wtedy zaskakujące, dociekliwe i chętne poznawania czegoś nowego.

W swojej pracy chciałabym nie tylko wspierać dziecko w poznawaniu i doświadczaniu wszystkiego, co nowe, interesujące, ale również stwarzać im takie sytuacje, w których będą rozwijały się przez śmiech, zaciekawienie oraz zaskoczenie.

Natalia Antosiak

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami.
Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”

​Praca z dziećmi jest dla mnie pewnym wyzwaniem, które zdecydowałam się podjąć. Z perspektywy dzieci, pobyt w przedszkolu to codzienna wyprawa w nieznane. Jako nauczyciel pragnę być przewodnikiem tej podróży, a zarazem dobrym przyjacielem, który wskaże odpowiednią drogę. W swojej pracy stawiam przede wszystkim na uśmiech dziecka, który jest niezwykle ważny zarówno w codzienności, a także w życiu przedszkolnym. Ważny jest dla mnie również wzajemny szacunek, a także aktywne i twórcze uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola. Podstawą procesu edukacji jest dobra relacja i więź. I to właśnie chcę przekazać dzieciom.

Paulina Piętka

Umiejętność budowania poczucia własnej wartości u podopiecznych to mój kluczowy cel. Żywe staje się hasło Marii Montessori „naucz mnie robić to samodzielnie”. Wiara w możliwości dzieci, motywacja zamiast krytyki, wpajanie wartości, szacunku do innych to pożądane przeze mnie aspekty, którymi kieruję się w pracy z najmłodszymi. Każdy dzień w przedszkolu jest inny i niepowtarzalny, bo każdy dzień to osobna historia, nowe wyzwanie, problem do rozwiązania czy też powód do dumy. Codziennie przebywam w miejscu piętrzących się osobowości, charakterów, humorów, nastrojów i upodobań. To niezwykłe połączenia hałasu, skupienia, podekscytowania, śmiechu i innych emocji – czy to nie czyni naszego dnia ciekawszym?

ZAPISY

Zapewnij swojemu dziecku najlepszy start!

Dołącz do nas i pokaż swojej pociesze, jak wspaniałe może być odkrywanie świata. Wszak odkrywać to znaczy widzieć to samo, co wszyscy i myśleć, jak nikt dotąd nie myślał. 

Zapraszamy do Magicznej Krainy Leluków.
Przedszkole Niepubliczne Leluki
ul. Artyleryjska 1B, Olsztyn
+48 503 748 880

Pobierz kartę zgłoszenia dziecka
Zapoznaj się ze Statutem Przedszkola