Bezpieczna droga do przedszkola

26.09.2022

Na chodniku przystań bokiem.
Popatrz w lewo bystrym okiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli.
Znów na lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna – więc swobodnie
mogą przez nią przejść przechodnie.

Najmłodsze dzieci zapoznają się z bezpiecznym zachowaniem na drodze. Leluki Żółte poznają elementarne zasady ruchu drogowego. Podczas pierwszego spaceru na pobliskim skrzyżowaniu, a także w dalszych częściach miasta ubrane w kamizelki odblaskowe, uczą się poprawnego przechodzenia przez jezdnię. W trakcie zajęć wykorzystywano ilustracje i książki, dzięki którym dzieci poznawały zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na ulicy. Dzieci wiedzą jak ważne jest prawidłowe poruszanie się w rejonie drogi oraz właściwe  zachowanie podczas przechodzenia przez jezdnię.