„Czy mogę się tego napić?” – WARSZTATY BADAWCZE LABORKI

09.08.2021r.

Dzisiaj Leluki Niebieskie uczestniczyły w warsztatach badawczych „Laborkach” prowadzonych przez Panią Martę Ambrosewicz – Walacik. Podczas warsztatów dzieci poznały różne substancje, które wizualnie przypominają wodę, jednak nią nie są, zostały zapoznane z metodami określania wyróżników, które pozwalają odróżnić te substancje od „czystej wody”. Dzieci udoskonalały umiejętność koncentrowania i skupienia się podczas pracy w dużej grupie, organizacji pracy na wydzielonym stanowisku, precyzyjnego odmierzania probówek oraz dokładnego wykonywania poleceń prowadzącej.