„Czy zwierzęta mają swoje prawa?”- projekt edukacyjny

16-20.05.2022r.

W ubiegłym tygodniu realizowaliśmy kolejny Projekt Edukacyjny pt. „Czy zwierzęta mają swoje prawa?”. Dzieci poznały prawa zwierząt wg Światowej Deklaracji Praw Zwierząt. Podczas zajęć Leluki Żółte miały za zadanie przyporządkować przedstawione sytuacje na obrazkach do odpowiedniego symbolu nastroju. Przedszkolaki mogły dostrzec w ten sposób pozytywne i negatywne postawy człowieka wobec zwierząt. Dzieci wykonały także pracę plastyczno-konstrukcyjną pt. „Papuga” rozwijając ruchy palców, kreatywność i twórcze myślenie.