„Czy żywioły mogą być pożyteczne?”

02.03.2022 r.

W tym tygodniu Leluki Niebieskie znajdują się w świecie najważniejszych żywiołów ziemskich. Dzieci poznały pojęcie potężnego zjawiska naturalnego, na które nie mamy czasem wpływu jeśli nabierze olbrzymich rozmiarów. Mamy cztery żywioły: wodę, ogień, powietrze i ziemię. Temat ten dostarcza dzieciom wiele doznań, wrażeń i przeżyć, a co za tym idzie zainteresowanie przyrodą ożywioną i nieożywioną. Dzieci omawiały poszczególne żywioły i zastanawiały się jakie zagrożenia są przez nie spowodowane. Leluki Niebieskie podjęły również próbę odpowiedzi na pytanie czy żywioły są także pożyteczne? Dziś dzieci obejrzały ciekawe filmy edukacyjne, dzięki czemu same mogły wysuwać wnioski i stawiać hipotezy. Nie zabrakło zabaw ruchowych, a także utrwalenia piosenki „Cztery żywioły” połączonej z inscenizacją ruchową. Rozmawialiśmy również o tym, jakie zachowania człowieka niszczą przyrodę czyli doprowadzają do klęsk żywiołowych, a jakie je chronią. Dzieci programowały również rozsypanki wyrazowe zw. z żywiołami, dzieliły również litery na samogłoski i spółgłoski. Ważne jest, by rozwijać zainteresowania przyrodnicze dzieci i wdrażać do samodzielnego podejmowania zadań. Dzieci wykonały również kolaż zjawisk przyrodniczych.