Czysta woda = życie

26.04.2022r.

Podczas zajęć rozmawialiśmy o znaczeniu wody w naszym życiu. Dzieci obejrzały film edukacyjny, w którym poruszono tematykę wód wokół nas. Życie na Ziemi miało swój początek w wodzie, więc nie jest zaskoczeniem, że wszystkie organizmy żyjące na naszej planecie potrzebują wody. Abyśmy mogli nadal czerpać korzyści z czystej wody oraz niezanieczyszczonych rzek i oceanów, musimy wspólnie dbać o ekosystem.
Leluki Żółte wykonały swój kawałek podwodnego świata jako symbol tego, że „Czysta woda = życie”.