GIMNASTYKA

08.09.23

Aktywność ruchowa jest najbardziej naturalną i podstawową aktywnością dziecka w wieku przedszkolnym. Jest źródłem satysfakcji i sposobem na rozładowanie emocji. To właśnie ruch jest jednym z głównych czynników stymulujący ogólny rozwój dziecka. Grupowe zajęcia ruchowe dla dzieci są prowadzone w formie gier i zabaw ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, ćwiczeń koordynacyjnych i sensomotorycznych. Podczas zajęć dzieci wykonują zadania ruchowe Dzięki zajęciom z gimnastyki ogólnorozwojowej, dziecko może wyrazić swoją ekspresję ruchową, ćwiczyć sprawność motoryczną i zręczność.