Jak mądrze dbać o środowisko? – projekt edukacyjny

06 -10.03.2023r.

Przez cały tydzień Leluki Turkusowe realizowały projekt edukacyjny podczas którego szukały odpowiedzi na pytanie „Jak mądrze dbać o środowisko?”. Leluki utrwalały informacje na temat właściwego segregowania odpadów, tak by można je było odzyskać. Leuki zdobyły wiedzę na temat skutków zanieczyszczenia środowiska na łące. Dzieci wykonały makietę łąki, a także orgiami z papieru rozwijając przy tym sprawność manualną. Projekt miał na celu m.in. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety, wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia oraz ukazanie dzieciom możliwości wykorzystania surowców wtórnych np. w zabawie.