Jak mierzyć czas?

18.01.2022r.

W tym tygodniu realizujemy Projekt Edukacyjny „Jak mierzyć czas?”, którego celem jest kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji, wdrażanie do posługiwania się zegarem, poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem i określaniem czasu, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku, doskonalenie umiejętności stosowania technik twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni podczas działania i zabaw słownych.

Leluki Żółte najpierw poznały dawne zegary, następnie stworzyły własne klepsydry, do których wsypały produkty spożywcze oraz piasek. Klepsydry mają także określony czas, w jakim ich zawartość przesypuje się. Dzieci były bardzo zaangażowane w pracę, każdy chciał mieć w niej swój udział. Nasze dzieła można już podziwiać przy wejściu do przedszkola 😊