Jak pomóc planecie ?

26.04-28.04.22

Leluki Czerwone wzięły udział w zajęciach poświęconych ochronie środowiska. Rozpoznawały sposoby w jaki człowiek degraduje środowisko (zaśmiecanie oceanów, zanieczyszczenie powietrza, wycinka lasów, wymieranie zwierząt itd.) oraz jak pomaga planecie (sadzenie drzew, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, sprzątanie lasów, tworzenie rezerwatów dla ginących gatunków zwierząt itd.) Dzieci bawiły się w sprzątanie świata w wesołej zabawie ruchowej przy muzyce, wysłuchały wiersza o tematyce ekologicznej, a na koniec wykonały pracę plastyczną.