Jak powstaje książka

17.05-19.05.23

Podczas zajęć Leluki Niebieskie dowiedziały się jak powstaje książka, jaką drogę musi pokonać do momentu wydania , jaka jest jej budowa . Odbyły się też pogadanki odnośnie czytelnictwa, korzyści płynących z czytania, zabawy, prezentacje , ale głównym celem było promowanie książek i czytelnictwa , które jest źródłem wartości i wiedzy.