JESIENNA MUZYKA

13 -17.11.2023r.

Ten tydzień spędziliśmy, słuchając jesiennej muzyki, dźwięków deszczu i wiatru. Sami także graliśmy i wystukiwaliśmy rytmy na instrumentach oraz różnych przedmiotach. Podczas zabaw muzycznych i rytmicznych dzieci powtarzały usłyszany rytm. Leluki brały udział w instrumentacji wiersza, a także w zabawie dydaktycznej. „Idziemy na koncert”, w której odróżniali stronę lewą od prawej, określali kierunki i ustalali położenie obiektów w stosunku do własnej osoby. Dzieci w tym tygodniu stworzyły także pracę plastyczno- konstrukcyjną pt. „Ukulele” rozwijając przy tym wyobraźnię i precyzję ruchów palców.