„Jeżyk pod jesienną pierzynką”

03.10.2023r.

W tym tygodniu W tym tygodniu Leluki wzięły udział w zabawie plastycznej „Jeżyk pod jesienną pierzynką”, w której doskonaliły prawidłowy chwyt nożyczek. Dzieci układały obrazek z pociętych części, rozwijając wyobraźnię przestrzenną, pamięć i logiczne myślenie. Dzieci ćwiczyły chwytność palców oraz precyzję ruchów, próbując dopasować właściwy element do części obrazka, Dopełnieniem złożonego obrazka były przyklejone liście zebrane wcześniej na Placu Zielonym.