KODEKS PRZEDSZKOLAKA I ZABAWY INTEGRACYJNE W LELUKACH ŻÓŁTYCH

06-10.09.2021r.

 

Leluki Żółte z początkiem tygodnia ustaliły i omówiły swój Kodeks Przedszkolaka, a także zasady, które należy przestrzegać w grupie. Dzieci pamiętają, że po sali należy chodzić, a nie biegać, sprzątać po sobie zabawki i mówić umiarkowanym głosem. Dzieci także wiedzą, że ważne jest uważne słuchanie podczas zajęć dydaktycznych, czy też ostrożna zabawa zabawkami. Leluki przez cały tydzień utrwalały także plan dnia, brały udział w zabawa integracyjnych, żeby lepiej poznać grupę, imiona rówieśników, a także czym lub w co lubią się bawić. Nie zabrakło prac plastycznych – grupowych i indywidualnych, zabaw matematycznych, ruchowych i muzycznych. Rozwijających motorykę małą i dużą, wyobraźnię, koncentrację, uwagę, poczucie rytmu, a także kształtujących pojęcie – duży, mały.