„Koncert piosenki patriotycznej””

17.11.2021r.

W tamtym tygodniu Leluki Niebieskie wzięły udział w III Konkursie patriotycznym, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 14 w Olsztynie. Celem konkursu była popularyzacja wśród dzieci twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej. Dzieci dzięki konkursowi kształtowały również postawę patriotyczną oraz poszukiwały właściwych form wyrazu artystycznego, estetycznego i form wykonawczych pieśni narodowych i patriotycznych. Leluki Niebieskie przygotowując się do konkursu edukowały się historycznie, poszukiwały danych, zapomnianych już pieśni. Przedszkolaki utrwalały najczęściej wykonywane utwory o treści tematycznej. Dzieci wykonały piosenkę patriotyczną pt. „Co to jest niepodległość?” i zajęły 1 miejsce, gratulacje!!