Kreatywna kropka

15.09.2023

Dziś zakończyliśmy nasz projekt edukacyjny zainspirowany książką „Kropka”. Nasze działania skupiały się na rozwijaniu kreatywności, rozbudzaniu dziecięcej wyobraźni i budowaniu wiary we własne możliwości. Zwieńczeniem naszych tygodniowych działań był dziś pokaz nakryć głowy, które przedszkolaki stworzyły wraz z rodzicami. Czapki i kapelusze był dowodem na to, że w każdym z nas drzemie artysta.