„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Ogólnopolski Program Edukacyjny 

15. O3. 2024. 

 

W tym tygodniu Leluki Niebieskie realizowały Ogólnopolski Program Edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Program ten ma na celu zachęcenie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku do przyrody oraz kształcenie nawyków w zakresie zdrowego odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu. Przedszkolaki wykonały trzy misje – las, zielona energia oraz łąki i pola. Dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat ekosystemów, roli natury w życiu człowieka oraz tego, jak pomagać środowisku naturalnemu.