„Leluki Turkusowe na tropie żywiołów”

22.04.2021 r.

Dzisiaj Leluki Turkusowe kontynuowały projekt „Strażnicy Ziemi”. Dzieci podczas zabawy poznały cztery żywioły, które są esencją świata. Mają moc tworzenia, ale także destrukcji.  Przedszkolaki dowiedziały się, że zywioły są bardzo potrzebne nie tylko nam, ale również naszej Ziemi. Niestety  mogą być równie bardzo niebezpieczne. Leluki miały okazję zobaczyć, poczuć, dotknąć  żywioły podczas czterech eksperymentów . W trakcie nich powiedzieliśmy sobie, za co odpowiadają żywioły, w czym mogą pomagać nam i Ziemi oraz  jak dbać o to, co tworzą i wspomagają. Eksperyment dotyczący powietrza był realizowany w ramach projektu Leluk- Mały Odkrywca. To bardzo ważne, aby dzieci od najmłodszych lat uczyły się postaw proekologicznych i znały swoje otoczenie oraz zjawiska występujące wokół nich. Leluki dopasowały także ilustracje pasujące do każdego żywiołu.

Była świetna zabawa i dużo zaskoczenia! 🙂