Matematyczne paski

30.11.2022 r.

Dzisiaj Leluki Niebieskie miały matematyczne wyzwanie. Dzieci wykonywały polecenia dotyczące trzech zwykłych pasków. Porównywały ich wielkość używając stopniowania przymiotników. Układały paski w zgodnie z podaną kolejnością długości oraz kierunku. Przedszkolaki utrwaliły pojęcia od lewej do prawej strony, od prawej do lewej, od góry do doły i odwrotnie. Ćwiczyły przy tym koncentrację i uwagę. Dodatkowo układały wzory wg własnego pomysłu.