Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”

26 -28.04.2021 r.

W tym tygodniu w przedszkolu przeprowadzone zostały zajęcia poświęcone emocjom – głównie „Empatii”. Każde dziecko niezależnie od wieku zmaga się ze swoimi emocjami, próbuje je odczytać i zrozumieć zarówno u siebie, jak i u rówieśników. To pomaga mu lepiej funkcjonować w grupie i lepiej rozumieć otaczający świat. Zajęcia polegały na wyrażaniu swoich emocji dzięki: słuchaniu opowiadań, odtwarzaniu nastroju muzyki ruchem dłoni, wykonaniu słoika wdzięczności, do którego dzieci mogły wrzucać za co są wdzięczne poszczególnym osobom. Wykonaliśmy także „skarpety nie do pary”, ponieważ 21 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa. Aby okazać szacunek i zrozumienie dla osób które chorują założyliśmy dwie inne skarpetki i zrobiliśmy wspólnie wystawę naszych wykonanych skarpetek.