Ogień – dar czy zagrożenie

31.05.2023 r.

Nasze dzieci w tym tygodniu z pasją pochłaniały wiedzę na temat ognia i straży pożarnej. Utrwalanie tych informacji było nie tylko edukacyjne, ale także bardzo emocjonujące.

Podczas zajęć, Leluki Niebieskie miały okazję zaprojektować współpracując wóz strażacki. Z wielkim zaangażowaniem tworzyły swoje kreatywny projekt, dodając wszelkie niezbędne szczegóły, takie jak drabiny, węże strażackie i migające światła. To niewątpliwie umożliwiło im rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

Przedszkolaki miały także szansę odkodować hasło związane z bezpieczeństwem. Podczas zajęć podsumowujących, dzieci uczyły się również współpracy. Wykorzystując monitor multimedialny, pracowały razem w grupach, rozwiązując różnorodne zadania i wyzwania. Ta interaktywna forma nauki nie tylko rozwijała umiejętności społeczne, ale także promowała pozytywną atmosferę współpracy i wzajemnego wsparcia.