Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Kreatywny przedszkolak- kreatywne dziecko”

20.10.2023r.

W tym tygodniu zrealizowaliśmy zadanie z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywny przedszkolak- kreatywne dziecko” (Temat: „JESIEŃ A. VIVALDII – INTERPRETACJA PRZESTRZENNA UTWORU”) Dzieci doskonaliły sprawność kondycyjną i koordynacyjną. Rozwijały płynność ruchów i kształtowały ekspresję twórczą. Ćwiczyły uważne słuchanie i prawidłową reakcję na zmianę tempa, dynamiki i nastroju muzyki. Leluki kształtowały również umiejętność świadomego rozluźniania i napinania ciała.