PIERWSZY TYDZIEŃ WRZEŚNIA

04-07.09.2023r.

W pierwszym tygodniu września w przedszkolu Leluki odnajdywały się w nowej sali, poznawały kąciki zainteresowań i miejsca zabawek znajdujących się w sali.  Podczas zajęć z GeniBotem dzieci poszerzały wiadomości o teatrze, programowały robota GeniBota przy pomocy specjalnych kart i ćwiczyły określenia – z prawej strony, z lewej strony, na wprost, nad, obok, pod, za. Dzieci również rozpoznawały i nazywały emocje, a także odgrywały rolę w zabawach parateatralnych.