Podsumowanie konkursu ekologiczno-plastycznego pt. „Szewczyk Dratewka z Warmii i Mazur walczy ze smogiem”

 

W piątek odbyło się oficjalne podsumowanie konkursu ekologiczno-plastycznego „Szewczyk Dratewka z Warmii i Mazur walczy ze smogiem”, organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek doskonalenia Nauczycieli. Dwie dziewczynki z naszej grupy wzięło w nim udział, z czego nagrodę zdobyła Ada.

W trakcie podsumowania konkursu można było obejrzeć wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych wykonanych przez dzieci oraz program artystyczny, dotyczący dbania o środowisko, przygotowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15.

Konkurs realizowany był w ramach programu „Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze na Warmii i Mazurach”, dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.