Poznajemy bliżej Olsztyn

14.02.2022r.

Dziecko w wieku przedszkolnym jest głównie członkiem rodziny i grupy przedszkolnej. Jest także członkiem społeczeństwa, chociaż w życiu społecznym uczestniczy jeszcze w sposób bardzo ograniczony. Z wiekiem zainteresowanie światem, wykraczającym poza rodzinę i przedszkole, staje się coraz większe.
Kształtowanie postawy dziecka, jako członka społeczeństwa, należy zacząć od poznania najbliższego otoczenia, czyli miejsca, w którym żyje. W tym celu Leluki Żółte poznały bliżej Olsztyn. Sprawdzaliśmy gdzie możemy znaleźć Olsztyn na mapie, jaka największa rzeka przepływa przez miasto, obejrzeliśmy ciekawy film edukacyjny o zabytkach znajdujących się na terenie miasta. Dzieci próbowały także rozpoznać różne miejsca Olsztyna znajdujące się na zdjęciach. Poznaliśmy patrona Olsztyna- Św. Jakuba, który występuje również na naszym Herbie. Na koniec zajęć każdy samodzielnie pomalował i wykleił swój Herb Olsztyna.