Poznajemy mapę Polski

04-05.05.22

Polska  to  piękny  i  różnorodny  kraj.  Na  zajęciach
Leluki Czerwone  wykonały  aktywności,  które  jednocześnie  pomogły
im utrwalić wiadomości o naszym kraju, jak i pozytywnie
wpłyną  na  rozwój  logicznego  myślenia.  Między  innymi  poznały mapę Polski, większe miasta i rzeki. Wędrując po mapie utrwaliły ich
nazwę i lokalizację. Na zajęciach pojawiła się też mapa Polski
ułożona z kolorowych kółek.