Poznajemy psich bohaterów

2.03.2022

Dziś Leluki poznały psich bohaterów. Dzieci pracując w parach miały za zadanie opisać zdjęcia przedstawiające psy przy pracy. Poznaliśmy więc psy pasterskie, lawinowe, ratownicze, policyjne i towarzyszące. Podczas zajęć dzieci doskonaliły umiejętność opisywania obrazów, myślenia, a także wzbogaciły swoją wiedzę na temat wszechstronnego wykorzystania tych mądrych zwierząt. Później porządkowaliśmy obrazki historyjki obrazkowej dotyczącej psa ratownika.