POZNAJEMY SWOJE CIAŁO

13-17.09.2021r.

Nasze Leluki Żółte w tym tygodniu kształtowały umiejętność wyrażania swoich emocji i doświadczeń, słuchały tekstów literackich i rozmawiali o nich. Dzieci ćwiczyły spostrzegawczość i doskonaliły percepcję słuchową. Leluki przez cały tydzień brały udział w zabaw ruchowych i dydaktycznych, w których rozróżniali i nazywali części swojego ciała, a także ćwiczyli orientację w schemacie własnego ciała. Największą radość sprawiła dzieciom praca plastyczna z odciskaniem stóp, którą można oglądać na wystawie prac Leluków Żółtych.