PROJEKT EDUKACYJNY „Co w trawie piszczy” – PSZCZOŁY „

26.05.2021r.

W ramach projektu edukacyjnego  pt. ,,Co w trawie piszczy” Leluki Niebieskie rozwinęły wiedzę na temat pszczół. Przedszkolacy dowiedzieli się, jaką rolę w życiu człowieka odgrywają pszczoły, jak wygląda ich życie i poznali ich cykl rozwojowy. Wiadomości na temat pszczół wzbudziły u dzieci wielkie zainteresowanie i uświadomienie jakie ważne są to owady w życiu człowieka. Starszacy wzbogacili wiedzę przyrodniczą i rozwijali twórcze myślenie podczas wykonywania pracy plastycznej pt. „Pszczoła” z kolorowego papieru, którą można oglądać na wystawie prac Leluków Niebieskich.