Projekt edukacyjny „Legendy – rzeczywistość czy fantazja?”

16.11.2022r.

W tym tygodniu Leluki realizują projekt edukacyjny pt. „Legendy – rzeczywistość czy fantazja?”. W poniedziałek Leluki Czerwone poznały legendę warmińską „Skarb olsztyński”. Na podstawie legendy dzieci stworzyły labirynt prowadzący przez lochy olsztyńskiego zamku do skrzyni ze skarbem. Według legendy tylko ludzie o dobrym sercu mogą zdobyć skarb, inni nigdy z lochów nie wracają…. Na pewno wszystkie Leluki mają dobre i czyste serduszka, i każdy zdobył już swoją sztabkę złota!