Projekt edukacyjny „Matematyka na poczcie ukryta”  -podchody matematyczne

19.10.2021r.

We wtorek Leluki Żółte wzięły udział w podchodach matematycznych. Dzieci krok po kroku rozwiązywały zagadki i zadania matematyczne, a także i ruchowe, sukcesywnie zbliżając się do celu, czyli poczty. Na miejscu kupiliśmy znaczek pocztowy i wysłaliśmy listy z zadaniami matematycznymi, które dotrą do naszych kolegów i koleżanek z sąsiedniej grupy. Leluki podczas podchodów rozwijały spostrzeżenia i wrażenia niezbędne do pracy myślowej, tworzeniu wyobrażeń, kształtowaniu pojęć i rozwijaniu mowy. Wycieczka na pocztę dała możliwość wyrabiania orientacji w terenie, nabywania określonych umiejętności i kształtowania nawyków. Dzieci kształtowały umiejętność odczuwania piękna, jednocześnie uwrażliwiając się na nie. Podchody dały możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci, przyczyniły się także do wyrabiania sprawności fizycznej dziecka, wytrzymałości i odporności, a także rozwijania umiejętności dobrej współpracy w grupie.