PROJEKT EDUKACYJNY – „Na tropie matematyki w muzyce”

15-19.11.2021r.

Podczas realizacji tygodniowego projektu kolejnymi elementami naszej pracy było zakodowanie utworu muzycznego w formie piktogramów, a później wspólne go odgrywanie na instrumentach. Dzieci miały także okazję wypróbować gry na różnych instrumentach dostępnych w przedszkolu. Leluki zapoznały się z wybitnymi postaciami polskiej muzyki klasycznej oraz utworami różnorodnych stylów muzycznych. Leluki Żółte rozpoznawały dźwięki „ciche i głośne” , szukały dźwięków w przedmiotach codziennego użytku, a także wykonały pracę plastyczną pt. „Klawiatura pianina”, doskonaląc przy tym precyzyjność ruchów dłoni, starając się dokładnie i równo układać paski.