Projekt edukacyjny “Świat dzikich zwierząt”

21- 25.06.2021r.

Przez cały tydzień Leluki Niebieskie rozmawiały na temat zwierząt dzikich. Poszukiwały wiadomości i zdjęć zwierząt. Starszaki wzbogaciły wiadomości na temat zwierząt żyjących w różnych rejonach świata, poznały ciekawostek z życia zwierząt i poszerzały wiadomości dotyczące sposobu ochrony zwierząt dzikich.