„Przygoda na biegunie południowym”

26.01.2022 r.

W tym tygodniu Leluki Czerwone i Niebieskie doskonaliły umiejętności językowe i matematyczne podczas zabaw związanych z biegunem południowym. Dzieci chodziły po ścieżce sensorycznej, zrobiły pary pingwinów podczas pracy plastycznej oraz pingwinki przestrzenne na wystawę. Przedszkolaki podczas zabaw wyodrębniały głoski, przeliczały litery i dzieliły wyrazy na sylaby. Ciekawym zadaniem było zaprogramowanie naszego Genibota zbierającego kostki lodu do igloo. Natomiast podcza zabaw na placu przedszkolnym Leluki ulepiły  bałwana dośwaidczając także zmiany stanu skupienia wody ze stałego w płynny.