Rodzinna fotografia

08.11.2021 r.

Ten tydzień Leluki Czerwone rozpoczęły rozmowami na temat fotografii. Dzieci opisały, czym się zajmuje fotograf i w jaki sposób powstają zdjęcia. Przedszkolaki stworzyły także prace plastyczną „Rodzinna fotografia” doskonaląc umiejętność posługiwania się nożyczkami oraz zdolnością wyszukiwania potrzebnych ilustracji, informacji i innych materiałów. Leluki opisywały także różne fotografie stosując poprawnie zaimki. Wskazywały także, co można fotografować. Chętne dzieci wspólnie zaprojektowały dwa aparaty w pracy plastyczno-konstrukcyjnej. Wspólnie także ustaliliśmy, co to jest rodzina i kto może do niej należeć. Dzieci układały również emblematy członków rodziny od najmłodszego do najstarszego określając przy tym, czym mogą się zajmować w danym czasie poszczególne osoby.