RYSOWANI EMOCJI

08.09.2023r.

Na piątkowych zajęciach dzieci rozpoznawały i poprawnie nazywały emocje,  rozwijały umiejętność aktywnego słuchania,  a także umiejętność identyfikowania poszczególnych uczuć. Leluki kształtowały umiejętność wyrażania własnych uczuć i emocji w sposób werbalny i pozawerbalny (mimika, gesty, taniec, praca plastyczna). Na koniec każde dziecko narysowało wybraną emocję, rozwijając przy tym motorykę małą, wyobraźnię i kreatywność.