SADZENIE CEBULI W LELUKACH ŻÓŁTYCH

23.03.2022r.

Leluki Żółte w środę samodzielnie sadziły cebule. Przedszkolaki zapoznały się z etapami jej sadzenia. Następnie odpowiednio przygotowane dzieci, w niezbędne przedmioty zabrały się w parach do pracy. Dzieci połączeni w pary posadzili cebulkę. Teraz codziennie Leluki będą podlewać i prowadzić obserwacje wzrostu szczypiorku. Zajęcia miały na celu poszerzanie wiadomości dzieci na temat niezbędnych warunków do rozwoju roślin oraz założenie hodowli w kąciku przyrodniczym. Kącik przyrody jest dla dzieci doskonałym miejscem do prowadzenia częstych badań, eksperymentów i obserwacji. Dzięki bezpośredniej obserwacji dzieci mają możliwość, poznania cyklu rozwoju roślin. Ponadto uczą się systematycznej pielęgnacji podczas pełnienia codziennych dyżurów.