Segregacja ważna sprawa – śmieci to nie zabawa!

09.03.2023 r.

W tym tygodniu ruszyliśmy z projektem edukacyjnym, podczas którego odpowiedzielimy sobie na pytanie „Jak mądrze dbać o środowisko?”.  Dzieci podczas tego tygodnia utrwalały informacje na temat właściwego segregowania odpadów, tak by można je było odzyskać. Przedszkolaki zdobyły również wiedzę na temat skutków zanieczyszczenia środowiska dla ludzi, zwierząt, roślin i wód. Leluki wymyśliły,  jak zapobiegać powstawaniu odpadów, jednocześnie odkrywając znaczenie „no waste”.