Święto Niepodległości

08.11.2019

Wczoraj w Naszym przedszkolu obchodziliśmy Święto Niepodległości. Podczas spotkania, na którym zgromadziły się wszystkie Leluki rozmawialiśmy o tym co znaczy być Polakiem, oglądaliśmy artystyczny występ, który zobrazował dzieciom rozbiór Polski przez trzy państwa: Rosję, Austrię i Prusy. Na zakończenie spotkania o symbolicznej godzinie 11.11 wszystkie Leluki razem z innymi dziećmi w całym kraju odśpiewały hymn – Mazurek Dąbrowskiego. Tak oto świętowaliśmy niepodległość naszej ojczyzny.