Teatr-fantazja czy rzeczywistość?”-projekt edukacyjny

14.03.2022r.

Dziś rozpoczął się kolejny nasz Projekt Edukacyjny, pt. „Teatr-fantazja czy rzeczywistość?”. Celem projektu jest wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie u dziecka, wzbogacenie czynnego słownictwa dzieci i uściślenie pojęć związanych z działalnością teatralną, rozwijanie aktywności twórczej oraz zainteresowania teatrem, a także wdrażanie do zachowywania norm społecznych.

Dziś Leluki Niebieskie oswajały się z teatrem, poznały jego specyfikę oraz zasady zachowania się w teatrze. Dzieci wymieniały i wypisywały skojarzenia związane teatrem, a także same opowiadały o swoich doświadczeniach teatralnych. Okazało się, że większość dzieci lubi uczęszczać do teatru.