Wakacyjne malowanie

13.07.2023r.

W wakacyjny czwartek słoneczko zaprosiło nasze Przedszkolaki do przedszkolnego zielonego placu, gdzie oddały się wspaniałej zabawie plastyczno-sensorycznej, czyli malowaniu na folii stretch. Była to okazja do plastycznej inwencji twórczej, przeżywania sztuki oraz ćwiczeń manualnych. Podczas tej działalności plastycznej dzieci mogły eksperymentować z kolorami, stymulowały zmysł dotyku oraz wzroku, doskonaliły małą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową oraz rozwijały kreatywność. Zabawa ta pozwala w pełni rozwijać potencjał twórczy naszych małych artystów. Zabawa farbami w takiej wersji dostarczyła wielu pozytywnych emocji i sprawiła dzieciom wiele radości. Przedszkolaki niezwykle zgodnie i twórczo oddawały się swoim własnym natchnieniom, co zaowocowało pięknymi wytworami artystycznymi. Z pewnością jeszcze nie raz rozwiniemy między drzewami folię.